Zaproszenie na sympozjum PTK

 

Epidemia niewydolności serca w Polsce 

Eksperci są zgodni, w Polsce mamy do czynienia z epidemią niewydolności serca. Blisko milion chorych boryka się z tym problemem. O tym, jak odwrócić tę tendencję i skutecznie leczyć niewydolność serca w Polsce będą dyskutować w dniach 15-17 marca 2018 r. podczas XXII Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK w Jachrance decydenci, lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholodzy i dietetycy.

 

 

Epidemia niewydolności serca – stan rzeczy w Polsce

 

W Polsce mamy około 800 tys. chorych z niewydolnością serca. To choroba, która jest skutkiem przewlekłych schorzeń układu krążenia. Eksperci mówią już wręcz o epidemii niewydolności serca w Polsce i zwracają uwagę na to, jak ważna jest profilaktyka. Zachowaniu zdrowia sprzyja odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna i zdrowy styl życia. Ponadto wczesne rozpoznawanie i właściwe leczenie chorób, które przyczyniają się do rozwoju niewydolności serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa czy wady serca, może znacząco ograniczyć jej rozwój.

W chwili pojawienia się pierwszych objawów niewydolności serca, do których należą pogorszenie tolerancji wysiłku, duszność początkowo wysiłkowa, a z czasem także spoczynkowa, obrzęki, niezwykle ważne jest właściwe rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia przyczynowego i objawowego. Rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych, farmakologii oraz metod zabiegowych pozwalają coraz skuteczniej leczyć. Jednocześnie rośnie liczba pacjentów, którzy poprzez przedłużenie życia dołączają do grupy chorych z niewydolnością serca lub zagrożonych wystąpieniem niewydolności serca na przykład po przebytym zawale czy operacji wady serca - tłumaczy dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz, Przewodnicząca Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sympozjum


Niewydolność serca to najczęstsza przyczyna hospitalizacji dorosłych Polaków. Co czwarty chory wraca do szpitala przed upływem 30 dni od wypisu. Według ekspertów w 2025 roku nastąpi wzrost o 25 proc. pacjentów z niewydolnością serca. Prawie co drugi posiada przewlekłą obturacyjną chorobę płucną, co trzeci cukrzycę, a co czwarty przewlekłą chorobę nerek. Niedokrwistość dotyczy co czwartego pacjenta. Co dziesiąty jest po udarze albo incydencie niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego. Tak więc powstaje problem kompleksowej, wielodyscyplinarnej i skoordynowanej opieki nad tą grupą pacjentów.

 

Opieka nad pacjentami z niewydolnością serca corocznie pochłania 3,7 proc. rocznego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. 90 proc. tych środków przeznaczanych jest na hospitalizacje. Wskaźniki hospitalizacji pacjentów z niewydolnością serca w Polsce należą do najwyższych w Europie.

 

Kompleksowa, skoordynowana opieka nad pacjentami z niewydolnością serca

W dniach 15-17 marca 2018 roku, podczas XXII Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK eksperci dyskutować będą o tym, jak opanować epidemię niewydolności serca w Polsce i zapewnić pacjentom kompleksową opiekę w tym zakresie. Celem Sympozjum jest wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania epidemii niewydolności serca w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

Mówimy o niewydolności serca w kontekście epidemii tego zespołu chorobowego. Chodzi o kilkanaście milionów Polaków zagrożonych niewydolnością serca i około milion chorych na niewydolność serca. Mówimy o kompleksowej opiece nad pacjentem dlatego, że rozpoznanie niewydolności serca, a następnie właściwe jej leczenie przy wykorzystaniu zaleceń jest to sprawa podstawowa. Kolejna bardzo ważna kwestia, to stała współpraca pomiędzy specjalistą kardiologiem, a lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, bez którego kompleksowa opieka się nie dokona. Wreszcie po trzecie, o czym mówimy również przy okazji ostrego zespołu wieńcowego, to opieka nad pacjentem po wypisie ze szpitala. O tych elementach myślimy, mówiąc o kompleksowej opiece nad pacjentem z niewydolnością serca - uważa prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Epidemia niewydolności serca to nie tylko liczne problemy medyczne, ale też społeczne, w tym utrata zdolności do pracy, rosnąca ilość procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych czy zwiększające się koszty leczenia. Dlatego tak ważne jest kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.

Pionierskie tradycje kompleksowej opieki kardiologicznej sięgają w Polsce czasów ubiegłego stulecia i znalazły odzwierciedlenie w „polskiej szkole rehabilitacji kardiologicznej”. Ich rozwój i próba upowszechnienia w codziennej praktyce to działania ostatnich lat. Są już pierwsze doświadczenia w tym przedmiocie w grupie chorych po zawale serca. Będą one omówione w Sesji “KOS czas wdrażania: start czy falstart?”. Wnioski płynące z tej dyskusji posłużą do zaplanowania kompleksowej, skoordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, o czym z kolei wybitni eksperci będą debatować podczas Sesji specjalnej „Niewydolność serca – opieka kompleksowa” - mówi prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum

 

Istnieją tzw. „twarde dowody” odzwierciedlone standardami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i rekomendacjami Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, obligujące do wdrożenia kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej jako procedury poprawiającej jakość życia i wydłużającej życie pacjentów z niewydolnością serca. Zindywidualizowany, „szyty na miarę” trening fizyczny należy zaliczyć do skutecznych metod terapii w tym przedmiocie. Istotnym uzupełnieniem treningu jest wsparcie psychologiczne i edukacja w zakresie zdrowego trybu życia. Niestety w Polsce dostęp do kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej jest wysoce niewystarczający i widoczne są duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami. Nowoczesne technologie, na czele z telemedycyną, pozwalają jednak coraz częściej na wyrównywanie tych dysproporcji, ułatwiając pacjentom dostęp do innowacyjnych metod leczenia. Polska jest światowym liderem w stosowaniu tego typu rozwiązań, na czele z telerehabilitacją hybrydową, której szerokie zastosowanie zaprezentowane zostanie podczas Sympozjum.

 

Wśród gości i prelegentów zaproszonych na XXII Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK znajdują się wybitni eksperci z zakresu kardiologii znani w Polsce i za granicą - prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również przedstawiciele administracji państwowej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr n. med. Roman Topór-Mądry, oraz Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych Maciej Miłkowski.

 

Szczegółowe informacje: http://rehabilitacja2018.ptkardio.pl

 


 

 

 

Wir laden ein zur Konferenz PRIORITÄTEN UND HERAUSFORDERUNGEN 2013

Am 18. April dieses Jahres findet die 15. Konferenz des Allgemeinpolnischen Systems für Gesundheitsschutz statt. Circa 500 Gäste nehmen an der Plenardiskussion sowie an den 4 thematischen Sitzungen unter Mitwirkung ausländischer Redner teil. Melden Sie sich kostenlos an!

BLOZ ONLINE Aktuelle Informationen über Arzneimittel für Ärzte

Das neue Erstattungsgesetz sowie die Verordnungen über ärztliche Rezepte erlegen den Ärzten neue Pflichten hinsichtlich der Auswahl der Arzneimittel gemäß den sog. Indikationen des Arzneimittels auf. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch die Ärzte wird vom Nationalen Gesundheitsfonds mit empfindlichen Strafen verfolgt.

Zloty Eskulap 2012 für das Individuelle Gesundheitskonto

Innovativität, Modernität und höchste Qualität als Hauptkriterien für Laureaten der Goldenen Medaille von MTP - Złoty Eskulap. Das Individuelle Gesundheitskonto im Allgemeinpolnischen System für Gesundheitsschutz von OSOZ wurde in der diesjährigen Ausgabe der Messe SALMED mit dieser renommierten Auszeichnung gewürdigt.

Exciting week of health and innovation in Odense

Meet Barack Obama's campaign manager, Danish Minister of Health, Sophie Loehde, philosopher and author Morten Albaek and the world famous American hacker Ralph Echemendia when WHINN – Week of Health and INNovation, a knowledge festival in health tech and health innovation, is held in Odense from 19-23nd October.

Visit the PRIORITIES AND CHALLENGES 2013 Conference

The 15th Conference of the Nationwide Healthcare System will be held on 18th April 2013 in Warsaw. A plenary discussion and 4 thematic sessions with foreign speakers will be attended by 500 guests. Free registration!

Gold Aesculapius 2012 for Individual Health Account

Innovativeness, modernity and the highest quality are the key criteria characterising the winners of the MTP Gold Medal - the Gold Aesculapius. The Individual Health Account in the OSOZ was granted this prestigious award at this year's SALMED Trade Fair.

Where can I find current information on cheaper medicines?

Prices of refundable medicines are subject to periodical change after publication of a new refund list. Each new announcement results in decreases ...

IT Forum during SALMED Fair

SALMED 2012 Fair, which will be held between 14 and 16 March 2012 in Poznań, is the biggest meeting of representatives of the health care sector in Poland...

OSOZ Leaders 2011

Each year a vote is held to choose the Leaders of the Nationwide Health Protection System. They are rewarded for their initiatives and attitudes, commitment and work for benefit of health care.

Innovations in Health Care

The conference on "IT Innovations in Health Care" gathered 200 participants including managers of outpatient clinics and hospitals, physicians and students of medicine. Representatives of major health care institutions took part in panel discussions.

Promotion of the OSOZ Magazine

The OSOZ Magazine is a scientific publication focused on health prevention, management and medical and IT innovations. You can find here interesting interviews, advice, statistical reports, commentaries and interesting facts from the world of health care and pharmacy. Join our 10,000 readers!

Management as ideal as a diamond

We asked the Winner of the Diamond Statuette of the Leader of the Nationwide Health Care System, Mr Stanisław Stępniewski, Director of the St. Louis Provincial Specialized Children’s Hospital in Krakow for his comment about the prize.

OSOZ Leaders 2010

During a formal gala held at the Marriott Hotel in Warsaw on 12 May 2011 we met laureates of the 5th edition of the Contest for Leaders of the Nationwide Health Care System.