RAPORT: e-zdrowie w infografikach

 

 

Ochrona zdrowia znajduje się w fazie cyfrowej transformacji.

Przed nami okres głębokich, szybkich, nieuniknionych zmian. Czas demokratyzacji sektora.

 

A to coś znacznie więcej niż informatyzacja podmiotów medycznych, telemedycyna czy elektro­niczna dokumentacja medyczna. W ostatnich latach jak grzyby po deszczu wyrastają nowe dzie­dziny technologii zdrowotnych: aplikacje mobilne, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, blockchain czy tech­nologie ubieralne.

 

Aby ułatwić poruszanie się po zjawisku określanym jako „zdrowie cyfrowe” (ang.: digital health), jednocześnie nie tracąc z oczu krajowych i światowych trendów w ochronie zdro­wia, powstał raport „E-zdrowie w infografikach”. Prezentujemy w nim wybrane zestawienia staty­styczne i zobrazowane graficznie informacje, które publikowaliśmy w czasopiśmie OSOZ Polska w ostatnich dwóch latach.

 

Wiedzę wypełniającą setki stron ksią­żek i raportów udało nam się skondensować w formie czytelnych infografik. I to zaledwie na kilku­dziesięciu stronach. Przeglądając niniejszy raport zyskacie Państwo przekrojowy wgląd w tema­tykę zdrowia cyfrowego, z uwzględnieniem najważniejszych wskaźników obrazujących rynek zdro­wia w Polsce i na świecie.

 

 

Raport w wersji PDF

Do pobrania na stronie: www.osoz.pl/infografiki

 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury!

 

Wir laden ein zur Konferenz PRIORITÄTEN UND HERAUSFORDERUNGEN 2013

Am 18. April dieses Jahres findet die 15. Konferenz des Allgemeinpolnischen Systems für Gesundheitsschutz statt. Circa 500 Gäste nehmen an der Plenardiskussion sowie an den 4 thematischen Sitzungen unter Mitwirkung ausländischer Redner teil. Melden Sie sich kostenlos an!

BLOZ ONLINE Aktuelle Informationen über Arzneimittel für Ärzte

Das neue Erstattungsgesetz sowie die Verordnungen über ärztliche Rezepte erlegen den Ärzten neue Pflichten hinsichtlich der Auswahl der Arzneimittel gemäß den sog. Indikationen des Arzneimittels auf. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch die Ärzte wird vom Nationalen Gesundheitsfonds mit empfindlichen Strafen verfolgt.

Zloty Eskulap 2012 für das Individuelle Gesundheitskonto

Innovativität, Modernität und höchste Qualität als Hauptkriterien für Laureaten der Goldenen Medaille von MTP - Złoty Eskulap. Das Individuelle Gesundheitskonto im Allgemeinpolnischen System für Gesundheitsschutz von OSOZ wurde in der diesjährigen Ausgabe der Messe SALMED mit dieser renommierten Auszeichnung gewürdigt.

Exciting week of health and innovation in Odense

Meet Barack Obama's campaign manager, Danish Minister of Health, Sophie Loehde, philosopher and author Morten Albaek and the world famous American hacker Ralph Echemendia when WHINN – Week of Health and INNovation, a knowledge festival in health tech and health innovation, is held in Odense from 19-23nd October.

Visit the PRIORITIES AND CHALLENGES 2013 Conference

The 15th Conference of the Nationwide Healthcare System will be held on 18th April 2013 in Warsaw. A plenary discussion and 4 thematic sessions with foreign speakers will be attended by 500 guests. Free registration!

Gold Aesculapius 2012 for Individual Health Account

Innovativeness, modernity and the highest quality are the key criteria characterising the winners of the MTP Gold Medal - the Gold Aesculapius. The Individual Health Account in the OSOZ was granted this prestigious award at this year's SALMED Trade Fair.

Where can I find current information on cheaper medicines?

Prices of refundable medicines are subject to periodical change after publication of a new refund list. Each new announcement results in decreases ...

IT Forum during SALMED Fair

SALMED 2012 Fair, which will be held between 14 and 16 March 2012 in Poznań, is the biggest meeting of representatives of the health care sector in Poland...

OSOZ Leaders 2011

Each year a vote is held to choose the Leaders of the Nationwide Health Protection System. They are rewarded for their initiatives and attitudes, commitment and work for benefit of health care.

Innovations in Health Care

The conference on "IT Innovations in Health Care" gathered 200 participants including managers of outpatient clinics and hospitals, physicians and students of medicine. Representatives of major health care institutions took part in panel discussions.

Promotion of the OSOZ Magazine

The OSOZ Magazine is a scientific publication focused on health prevention, management and medical and IT innovations. You can find here interesting interviews, advice, statistical reports, commentaries and interesting facts from the world of health care and pharmacy. Join our 10,000 readers!

Management as ideal as a diamond

We asked the Winner of the Diamond Statuette of the Leader of the Nationwide Health Care System, Mr Stanisław Stępniewski, Director of the St. Louis Provincial Specialized Children’s Hospital in Krakow for his comment about the prize.

OSOZ Leaders 2010

During a formal gala held at the Marriott Hotel in Warsaw on 12 May 2011 we met laureates of the 5th edition of the Contest for Leaders of the Nationwide Health Care System.