Poznaliśmy Liderów Ochrony Zdrowia

Wartościowe inicjatywy i postawy oraz wyjątkowe zaangażowanie w pracy na rzecz pacjenta i ochrony zdrowia co roku nagradzane są w konkursie Liderów Ochrony Zdrowia. Organizatorem plebiscytu jest czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów odbyła się 17 maja w Hotelu Marriott w Warszawie.

- Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia od kilku lat jest obiektywnym zwierciadłem odbijającym wartościowe, często niedoceniane inicjatywy, postawy oraz przedsięwzięcia. Od początku naszym priorytetem było nagradzanie tych, którzy pracę w sektorze medycyny wykonują z prawdziwą pasją oraz poświęceniem, stając się inspiracją i wzorem dla otoczenia – tymi słowami, Anna Popek, prowadząca Galę, przywitała w imieniu organizatorów 250 zgromadzonych w Hotelu Marriott przedstawicieli ochrony zdrowia.

Uroczystość zainaugurowała Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na wartości pracy z pacjentem. – Wszystkich zgromadzonych łączy jedno – pasja pracy oraz pomagania chorym – podkreśliła Pani Prezes. Na scenie pojawił się również dr inż. Zygmunt Kamiński – Dyrektor Rady Naukowej Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. – Działalność w ochronie zdrowia zaczynaliśmy w latach 80-tych. Gdybym wówczas wiedział, jak trudny oraz wymagający to sektor… i tak nie zmieniłbym swojego wyboru! To coś więcej niż praca, to realizowanie wspaniałych idei – podsumował Dyrektor.

Przyszedł czas na wręczenie statuetek Liderów. Na scenie pojawili się członkowie Kapituły Konkursu, który odczytali kolejne werdykty. Wyniki w kategorii „Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia" przedstawił dr n. med. Krzysztof Kordel, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Rzecznik Praw Lekarzy.


Laureaci w kategorii INNOWACYJNE POMYSŁY W OCHRONIE ZDROWIA:

I miejsce: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie (prof. dr hab. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu)

II miejsce: Centrum GAMMA KNIFE ALLENORT w Warszawie (dr n. med. Grzegorz Goryszewski, Prezes Grupy ALLENORT)

III miejsce: Polska Federacja Szpitali (prof. nadzw. dr n. med. MBA Jarosław J. Fedorowski, Prezes Federacji)


 I miejscem uhonorowano projekt Platforma Badań Zmysłów, opracowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W realizacji projektu wykorzystane zostało unikalne przenośne urządzenie, służące do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badanie zrealizowano na największej w skali międzynarodowej populacji, obejmującej ponad 360 000 dzieci.

Urszula Jaworska – z Fundacji własnego imienia – wręczyła z kolei nagrody w kategorii "Działalność na Rzecz Pacjenta".


Laureaci w kategorii DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PACJENTA:

I miejsce: Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta

II miejsce: Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego (Inez Scherle, Prezes Fundacji)

III miejsce: NZOZ Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Starych Babicach (lek. med. Krzysztof Sarnacki, Kierownik Centrum Medycznego SORNO)


 Uzasadnienie Kapituły Konkursu nie pozostawiało wątpliwości, że główna nagroda w tej kategorii trafia we właściwe ręce:

- Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej - tak stanowi polskie ustawodawstwo. Niestety, problemy z którymi mierzy się sektor ochrony zdrowia, często uderzają bezpośrednio w chorego. Ten nie tylko musi radzić sobie z obciążeniem psychicznym i fizycznym jakim jest choroba, ale często walczyć o swoje podstawowe prawa. Na szczęście nie jest pozostawiony samemu sobie. Główną nagrodę w kategorii mamy przyjemność przekazać osobie, która od kilku lat konsekwentnie stoi na straży polskich pacjentów. Jak przyznaje, jej wizją jest „reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane". Kapituła Konkursu doceniła przede wszystkim głębokie zaangażowanie i poświęcenie towarzyszące wykonywaniu obowiązków, wyjątkową aktywność i skuteczność a także wrażliwość, dzięki której pacjenci mogą liczyć na pomoc prawną i wsparcie. Dzięki temu mamy do czynienia nie z typowym urzędem, ale prawdziwym centrum doradztwa pacjentom, których podstawowe prawa są czasami łamane – podkreślono w uzasadnieniu werdyktu.

Po kilkuminutowej przerwie, którą wypełniła muzyka kwartetu smyczkowego, przyszedł czas na kategorię „Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia". Pani Poseł Beata Małecka-Libera, odpowiadając na pytanie moderatora zaznaczyła, że tajemnica sukcesu zarządzania tkwi w ludziach. I tacy ludzie – zaangażowani menedżerowie z sercem – zostali nagrodzeni.


Laureaci w kategorii SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA:

I miejsce: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

II miejsce: Renata Jażdż-Zaleska, Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju

III miejsce: Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie


 Dzięki działaniom laureata nagrody Złotego Lidera Ochrony Zdrowia – Rektora prof. dr hab. Marka Krawczyka – Warszawski Uniwersytet Medyczny rozwija się bardzo dynamicznie. Jego pracownicy i studenci odnoszą liczne sukcesy naukowe i dydaktyczne, intensyfikowana jest współpraca międzynarodowa oraz realizowane inwestycje na niespotykaną dotychczas skalę. Uniwersytet jest krajowym liderem rozwiązań dotyczących systemu badań klinicznych oraz koordynatorem wielu ważnych projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Wyniki w ostatniej kategorii – "Promocja zdrowia i profilaktyka" – przekazał prof. dr hab. Tomasz Hermanowski.

Główna nagroda w tej kategorii trafiła w ręce wyjątkowo zasłużonej osoby - prof. dr hab. Andrzeja Steciwko. Laureat jest zaangażowany w działania profilaktyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Był kierownikiem dwóch dużych badań epidemiologicznych dotyczących nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych, których wyniki prezentowane są na wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Profesor wcześniej prowadził również badania dotyczące wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek oraz zagrożeń schorzeniami cywilizacyjnymi wśród dzieci. Aktywnie uczestniczy w kształceniu lekarzy rodzinnych, organizuje wiele kongresów, zjazdów i sympozjów dla lekarzy rodzinnych i innych lekarzy POZ. Jest redaktorem wielu podręczników dla lekarzy oraz autorem artykułów oryginalnych i poglądowych.


Laureaci w kategorii PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA

I miejsce: prof. dr hab. Andrzej Steciwko, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu

II miejsce: lek. med. Grzegorz Hudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

III miejsce: Bożena Mleczek-Dąbrowska, Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu


Kapituła przyznała również dwa wyróżnienia.

Pierwsze a nich otrzymała osoba, która w doskonałym stylu wyprowadziła placówkę z zapaści finansowej, umiejętnie opracowując i wdrażając program restrukturyzacji szpitala. Posiada niezwykłą umiejętność pozyskiwania środków finansowych na poprawę infrastruktury zarówno technicznej jak i medycznej. Mowa o Irenie Petrynie, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Równorzędne wyróżnienie specjalne powędrowało do organizacji, która od 11 lat łączy lekarzy z Polski oraz Niemiec, stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz wiedzy, organizując liczne szkolenia, sympozja oraz wymianę kadr w ramach programów kooperacji. Nagrodę odebrała Anna Szałek, Prezes Niemiecko-Polskiej Akademii Zdrowia DPGA.


Laureaci WYRÓŻNIEŃ SPECJALNYCH

Anna Szałek, Prezes Niemiecko-Polskiej Akademii Zdrowia DPGA

Irena Petryna, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie


Kulminacyjnym punktem wieczoru było przyznanie nagrody głównej – Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia. Niezwykła osobowość, zaangażowany lekarz, przedsiębiorczy dyrektor, wrażliwy człowiek. Kapituła Konkursu jednogłośnie wskazała osobę, która w tym roku zasłużyła na tą prestiżową statuetkę. Jako uzasadnienie odczytano kilka z komentarzy członków Kapituły:

"Należy do absolutnej czołówki najsprawniejszych menedżerów opieki zdrowotnej, którzy potrafią – także w bardzo niekorzystnych warunkach systemowych – zabezpieczyć najwyższy poziom udzielanych świadczeń, bez pogrążania kierowanych przez siebie publicznych jednostek w deficyty i zadłużenie."

"Jest wyjątkową postacią, nie tylko w polskim, ale również międzynarodowym środowisku naukowym i klinicznym. Do tego - w niezwykle umiejętny sposób potrafi łączyć swój talent i zewnętrzne możliwości w tworzeniu nowej rzeczywistości lub raczej – w pozostawianiu trwałych śladów na ziemi. Śladów, które odzwierciedlają Jego dokonania zarówno w skali jednego, konkretnego pacjenta jak i w znacznie szerszym wymiarze."

"Charyzmatyczny entuzjasta, którego siła ducha i profesjonalizm działania pomagają przekonywać i motywować innych do ciężkiej pracy."

"Znam Pana Profesora od wielu lat. Tak jak każdy, kto interesuje się medycyną, wiem, że jest to wybitnej klasy fachowiec i specjalista. Ciepły, oddany pacjentom, nigdy nie odmawiający pomocy i w tej pomocy konsekwentny."

Nagrodą Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia uhonorowano Profesora dr hab. Mariana Zembalę, Dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Szczegółową relację z Gali Liderów Ochrony Zdrowia publikujemy w czasopiśmie Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (numer 6/2012). Numer można zamówić bezpłatnie pod adresem: redakcja@osoz.pl.

Więcej informacji na temat Konkursu, Galeria zdjęć oraz lista nagrodzonych:

www.osoz.pl/lider2011

Liderzy OSOZ 2011

Wir laden ein zur Konferenz PRIORITÄTEN UND HERAUSFORDERUNGEN 2013

Am 18. April dieses Jahres findet die 15. Konferenz des Allgemeinpolnischen Systems für Gesundheitsschutz statt. Circa 500 Gäste nehmen an der Plenardiskussion sowie an den 4 thematischen Sitzungen unter Mitwirkung ausländischer Redner teil. Melden Sie sich kostenlos an!

BLOZ ONLINE Aktuelle Informationen über Arzneimittel für Ärzte

Das neue Erstattungsgesetz sowie die Verordnungen über ärztliche Rezepte erlegen den Ärzten neue Pflichten hinsichtlich der Auswahl der Arzneimittel gemäß den sog. Indikationen des Arzneimittels auf. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch die Ärzte wird vom Nationalen Gesundheitsfonds mit empfindlichen Strafen verfolgt.

Zloty Eskulap 2012 für das Individuelle Gesundheitskonto

Innovativität, Modernität und höchste Qualität als Hauptkriterien für Laureaten der Goldenen Medaille von MTP - Złoty Eskulap. Das Individuelle Gesundheitskonto im Allgemeinpolnischen System für Gesundheitsschutz von OSOZ wurde in der diesjährigen Ausgabe der Messe SALMED mit dieser renommierten Auszeichnung gewürdigt.

Exciting week of health and innovation in Odense

Meet Barack Obama's campaign manager, Danish Minister of Health, Sophie Loehde, philosopher and author Morten Albaek and the world famous American hacker Ralph Echemendia when WHINN – Week of Health and INNovation, a knowledge festival in health tech and health innovation, is held in Odense from 19-23nd October.

Visit the PRIORITIES AND CHALLENGES 2013 Conference

The 15th Conference of the Nationwide Healthcare System will be held on 18th April 2013 in Warsaw. A plenary discussion and 4 thematic sessions with foreign speakers will be attended by 500 guests. Free registration!

Gold Aesculapius 2012 for Individual Health Account

Innovativeness, modernity and the highest quality are the key criteria characterising the winners of the MTP Gold Medal - the Gold Aesculapius. The Individual Health Account in the OSOZ was granted this prestigious award at this year's SALMED Trade Fair.

Where can I find current information on cheaper medicines?

Prices of refundable medicines are subject to periodical change after publication of a new refund list. Each new announcement results in decreases ...

IT Forum during SALMED Fair

SALMED 2012 Fair, which will be held between 14 and 16 March 2012 in Poznań, is the biggest meeting of representatives of the health care sector in Poland...

OSOZ Leaders 2011

Each year a vote is held to choose the Leaders of the Nationwide Health Protection System. They are rewarded for their initiatives and attitudes, commitment and work for benefit of health care.

Innovations in Health Care

The conference on "IT Innovations in Health Care" gathered 200 participants including managers of outpatient clinics and hospitals, physicians and students of medicine. Representatives of major health care institutions took part in panel discussions.

Promotion of the OSOZ Magazine

The OSOZ Magazine is a scientific publication focused on health prevention, management and medical and IT innovations. You can find here interesting interviews, advice, statistical reports, commentaries and interesting facts from the world of health care and pharmacy. Join our 10,000 readers!

Management as ideal as a diamond

We asked the Winner of the Diamond Statuette of the Leader of the Nationwide Health Care System, Mr Stanisław Stępniewski, Director of the St. Louis Provincial Specialized Children’s Hospital in Krakow for his comment about the prize.

OSOZ Leaders 2010

During a formal gala held at the Marriott Hotel in Warsaw on 12 May 2011 we met laureates of the 5th edition of the Contest for Leaders of the Nationwide Health Care System.