Komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Uczestnictwo w projekcie OSOZ umożliwia lekarzowi dostęp do aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF). Skonstruowany przez system mechanizm szybkiego powiadamiania placówek ochrony zdrowia o wstrzymaniu bądź wycofaniu określonego preparatu (substancji) z obrotu umożliwia lekarzowi natychmiastowy dostęp do bieżących informacji z rynku.

Komunikaty GIF

Jak to działa?

Informacja opublikowana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest niezwłocznie wprowadzana do systemu OSOZ. Za pośrednictwem systemu komunikacji udostępnionego przez OSOZ, komunikat natychmiast po wprowadzeniu znajduje się w systemie informatycznym lekarza. Oznacza to, że lekarz w krótkim czasie otrzymuje ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa zlecanych leków.

Co więcej, komunikat jest skonstruowany w taki sposób, że system informatyczny ma możliwość automatycznego zablokowania wskazanych w komunikacie leków wraz z zablokowanymi numerami serii. Dzięki temu lekarz, który nawet omyłkowo wybierze zakwestionowany przez GIF lek, natychmiast otrzyma stosowne ostrzeżenie w swoim komputerze.