Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (KS-BLOZ)

Ogólnopolska Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (KS-BLOZ) dostarcza uporządkowanych, sklasyfikowanych i aktualnych informacji o lekach i środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym.

Baza KS-BLOZ wspomaga pracę systemów informatycznych przeznaczonych dla medycyny i stanowi nieodzowną pomoc w codziennej ordynacji leków. Wśród korzyści, jakie może odnieść lekarz korzystając z bazy KS-BLOZ warto wyróżnić:

  • szybkie wystawianie oraz drukowanie recept,

  • możliwość wyszukania odpowiedników i zamienników leków refundowanych,

  • bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji o wszystkich lekach,

  • zakładanie kartotek leków z wszystkimi niezbędnymi informacjami uzyskanymi od producentów,

  • wystawianie recept zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Baza KS-BLOZ zbudowana jest z modułów:

  • Moduł Podstawowy - zawiera podstawowe informacje o produktach leczniczych, jak: indeks BLOZ7 (unikalny kod produktu o długości 7 znaków numerycznych), nazwa handlowa i międzynarodowa, dawka, postać, opakowanie handlowe, podmiot odpowiedzialny, wytwórcę itp.

  • Moduł Odpłatności - obejmuje informacje o cenie i limicie oraz kodzie EAN dotyczącym produktu. Moduł aktualizowany jest raz na dobę oraz po każdej zmianie w wykazach leków refundowanych. Znajduje zastosowanie przy ordynacji i sprzedaży leków, jak również do rozliczeń z NFZ.

  • Moduł Interakcje - pozwala na szybkie wyszukanie interakcji pomiędzy substancjami aktywnymi zawartymi w lekach.

leki, lek, farmeceutyk