Bazy Leków BLOZ i BLUR

Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (BLOZ)

Ogólnopolska Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (BLOZ) dostarcza uporządkowanych, sklasyfikowanych i aktualnych informacji o lekach i środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym.

Baza BLOZ wspomaga pracę systemów informatycznych przeznaczonych dla medycyny i stanowi nieodzowną pomoc w codziennej ordynacji leków. Wśród korzyści, jakie może odnieść lekarz korzystając z bazy BLOZ warto wyróżnić:

- szybkie wystawianie oraz drukowanie recept,

- możliwość wyszukania odpowiedników i zamienników leków refundowanych,

- bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji o wszystkich lekach,

- zakładanie kartotek leków z wszystkimi niezbędnymi informacjami uzyskanymi od producentów,

- wystawianie recept zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Baza BLOZ w specjalizowanych wydaniach dostarcza również szereg informacji w postaci dodatkowych modułów:

- Moduł interakcje - charakteryzuje interakcję i opisuje jej wagę, wyszczególnia substancje aktywne leku

- Moduł średnie ceny - zawiera średnie ceny krajowe produktów z Aptecznego Banku Danych

- Moduł trendy - zawiera wykresy i dane o trendach dla leków, które posiadają w bazie średnie ceny krajowe

Baza Leków Unikalnych i na Ratunek (BLUR)

leki, lek, farmeceutyk

Baza Leków Unikalnych i na Ratunek (BLUR) usprawnia wymianę informacji o lekach trudno dostępnych pomiędzy lekarzami, farmaceutami oraz innymi osobami mogącymi posiadać lub poszukiwać takich leków.

Baza znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy:

- poszukiwany jest lek ratujący życie, a trudno dostępny w aptece,

- jesteśmy posiadaczami drogiego i niepotrzebny nam leku, który może zostać wykorzystany do celów leczniczych przed upływem jego daty ważności.

Każdy lek w bazie posiada szczegółową kartę leku, która oprócz podstawowych informacji o leku takich jak: nazwa, postać, dawka, pakowanie, zawiera dane kontaktowe osób zamieszczających wpis.

Informacje w bazie mogą być zamieszczane przez lekarzy i farmaceutów, jak również inne osoby posiadające lek oraz zainteresowane nabyciem leku. Prawidłowość zamieszczanych danych w bazie jest weryfikowana przez moderatora systemu OSOZ.

Zaletą BLUR jest wszechstronność poszukiwań, gdyż wpis do bazy jest widoczny nie tylko na stronie internetowej, ale również automatycznie zostaje rozesłany do wszystkich aptek i lekarzy uczestniczących w projekcie OSOZ.