Informacje

Serdecznie zapraszamy na konferencję

XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia

24.04.2018
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Plac Sławika i Antalla 1 (wejście od strony Spodka)


Zapraszamy do udziału w XXIII Międzynarodowym Kongresie OSOZ „Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna” 24 kwietnia 2018 roku w Katowicach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kongres OSOZ to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej prezentujące aktualne zagadnienia innowacyjnej ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja skupi się na najważniejszych wyzwaniach dla polskiego rynku zdrowia: koordynacji opieki zdrowotnej, e-recepcie, bezpieczeństwie danych (RODO), e-dokumentacji medycznej, centralnych projektach cyfryzacji sektora.

W wydarzeniu weźmie udział 1000 gości, w tym przedstawiciele środowiska medycznego, farmaceutycznego oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, politycy, naukowcy, lekarze i pielęgniarki, diagności laboratoryjni, menedżerowie placówek medycznych, pacjenci, firmy działające w sektorze, studenci uczelni medycznych.

W sesji inauguracyjnej wezmą udział m.in. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Horst Krämer. Specjalny film zaprezentuje koncepcję koordynacji opieki zdrowotnej.

Kongres OSOZ to:

 • Ponad 40 prelekcji ekspertów z Polski i zagranicy,
 • 1000 uczestników w nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym,
 • 6 sesji tematycznych: lekarz, farmaceuta, pielęgniarka i położna, diagnosta laboratoryjny, pacjent w koordynowanej i personalizowanej ochronie zdrowia oraz bezpieczeństwo danych medycznych
 • Strefa Nauki – wystawa innowacji dla ochrony zdrowia z udziałem m.in. polskich startupów.
 • Uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia oraz koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


 

Harmonogram

INAUGURACJA I SESJA PLENARNA
w godzinach 09:00 - 10:30
09:00 - 09:10Przywitanie Gości.
09:11 - 09:35Film „Saga Rodu Osozjan”
 • Dr inż. Zygmunt Kamiński, Prezes KAMSOFT S.A., OSOZ S.A., Dyrektor Komitetu Organizacyjnego OSOZ
09:36 - 09:50Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna – kolejna moda, czy bezwzględna konieczność.
 • Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia
09:51 - 10:00Przesłanie wideo Komisarza Europejskiego ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności do uczestników Kongresu.
 • Vytenis Andriukaitis, EU Commissioner, Health & Food Safety
10:01 - 10:15Transformation of Health and Care in a Digital Single Market: Accelerating Innovation Through Collaboration. Transformacja zdrowia i opieki na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Akceleracja innowacji przez współpracę.
 • Horst Kraemer, European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, E-Health, Wellbeing and Ageing
10:16 - 10:30Integrated health care services and chronic patient program - case study from Badalona. Zintegrowane usługi opieki zdrowotnej i program opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi na przykładzie miasta Badalona.
 • Jordi Piera Jiménez, Chief Information and R&D Officer at Badalona Serveis Assistencials Hiszpania
10:31 - 11:00Przerwa kawowa.
SESJA A - MEDYCYNA
LEKARZE W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Dostęp do pełnej informacji jest jednym z warunków koordynacji opieki nad pacjentem. Podczas tej sesji przedstawione zostaną narzędzia ułatwiające lekarzom zarządzanie procesem leczenia oraz pozwalające wzmocnić znaczenie profilaktyki.
11:01 - 11:30Menedżer koordynowanej opieki zdrowotnej – nowy profesjonalista w polskim systemie opieki medycznej.
 • Prof. Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Szpitali
11:31 - 12:00e-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie. Przekonaj się, że warto!
 • Monika Lubowiecka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
12:01 - 12:30Elektroniczne zwolnienie i elektroniczna recepta w stacjonarnych i chmurowych systemach informatycznych placówek medycznych jako elementy koordynowanej i personalizowanej opieki zdrowotnej.
 • Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
 • Hubert Nowak, KAMSOFT S.A.
12:31 - 13:00Personalizacja opieki medycznej jako podstawowy mechanizm efektywnej klinicznie i kosztowo opieki zdrowotnej XXI wieku.
 • Prof. Andrzej Fal, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie – eZLA, w teorii i praktyce.
 • Tomasz Zieliński, Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców
14:11 - 14:30Praktyka koordynowanej opieki zdrowotnej w codziennej pracy podmiotów medycznych.
 • Paweł Żuk , Centrum Medyczne Siedlce
14:31 - 14:50Wykorzystanie systemów mobilnych do wspomagania lekarza w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej.
 • Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
14:51 - 15:10Mój Onkolog, Leczenie po Wypadku Komunikacyjnym – Programy Zdrowotne jako przykład personalizowanej opieki zdrowotnej wśród produktów ubezpieczeniowych.
 • Xenia Kruszewska, Prezes Zarządu TU Zdrowie
15:11 - 15:30CASE STUDY: Digitalizacja placówki ochrony zdrowia – nauka na błędach i sukcesach.
 • Dr Marek Kulczyk, Szpital im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej
 • Maciej Sokołowski , Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego „Dobrzyńska” we Wrocławiu
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA B - FARMACJA
FARMACEUCI W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Jednym z najważniejszych ogniw dobrze zorganizowanej opieki zdrowotnej jest opieka farmaceutyczna. Farmaceuci mają dziś do dyspozycji innowacyjne rozwiązania, które mogą ją aktywnie wspomagać.
11:01 - 11:30Cybernetyka Zdrowotna skutecznym wsparciem koordynowanej i personalizowanej opieki farmaceutycznej.
 • Dr inż. Zygmunt Kamiński, Prezes KAMSOFT S.A., OSOZ S.A., Dyrektor Komitetu Organizacyjnego OSOZ
11:31 - 12:00Do kogo kierować usługi z obszaru opieki farmaceutycznej? Miejsce przeglądu lekowego w monitorowaniu farmakoterapii.
 • Dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej, UJ
12:01 - 12:30E-recepta w aptece – nowe wyzwanie, ale i szansa na koordynowaną i personalizowaną opiekę farmaceutyczną.
 • Łukasz Bek, KAMSOFT S.A.
12:31 - 13:00Monitorowanie rynku leków jednym z elementów koordynowanej i personalizowanej opieki farmaceutycznej.
 • Dr n. med. Stefan Bogusławski, Prezes Zarządu PEX Pharma Sequence Sp. z o.o.
 • Dr Jarosław Frąckowiak, PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Opieka Farmaceutyczna w świetle polskiego prawa.
 • Dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
14:11 - 14:30Wspomaganie opieki farmaceutycznej na platformie OSOZ, na przykładzie „Porady Lekowej”.
 • Łukasz Bek, KAMSOFT S.A.
 • Paweł Błaszczyk, KAMSOFT S.A.
14:31 - 14:50Kompendium Suplementów Diety, jako element koordynowanej i personalizowanej opieki farmaceutycznej.
 • Ewa Brzezińska, KAMSOFT S.A.
14:51 - 15:10Serwis KtoMaLek i TaxiLek jako przykłady opieki farmaceutycznej dla społeczeństwa 60+.
 • Marcin Puchała, KAMSOFT S.A.
15:11 - 15:30Dyrektywa unijna, kody QR i nowe zasady dynamicznej kontroli bezpieczeństwa lekowego.
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA C – PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Pielęgniarki i położne znajdują się najbliżej pacjenta, rozumieją jego potrzeby oraz indywidualną sytuację, wspomagając sprawną pracę lekarza. W jaki sposób odpowiednia organizacja pracy i narzędzia IT mogą wzmocnić ich kompetencje i standardy wymiany danych?
11:01 - 11:30Strategia na rzecz rozwoju e-pielęgniarstwa w obszarze koordynowanej i spersonalizowanej opieki.
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
11:31 - 12:00Elektroniczne prawo wykonywania zawodu, a e-dokumentacja medyczna pacjenta – podstawa w koordynowanej opiece.
 • Mariola Łodzińska , Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
12:01 - 12:30Pod parasolem WHO. Na pierwszej linii frontu cyfryzacji a koordynowana opieka nad pacjentem.
 • Dorota Kilańska, Przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie przy CSIOZ, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
12:31 - 13:00Wykorzystanie systemów mobilnych w pracy pielęgniarek i położnych.
 • Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Rola elektronicznej dokumentacji medycznej w koordynacji działań zespołu terapeutycznego.
 • Beata Wieczorek-Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie
14:11 - 14:30Opieka koordynowana i zdeinstytucjonalizowana w opiece paliatywnej z zastosowaniem najnowszych osiągnięć systemów elektronicznych.
 • Tomasz Krzysztyniak, Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
14:31 - 14:50Jak Platforma OSOZ może wspierać mnie i moich pacjentów w trosce o ich zdrowie.
 • Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.
14:51 - 15:10Technologie informacyjne w codziennej pracy pielęgniarki diabetologicznej – dostępność i zastosowanie w personalizowanej opiece.
 • Alicja Szewczyk, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
15:11 - 15:30E-konsultacje pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej.
 • Elżbieta Szkiler, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA D - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
DIAGNOŚCI LABORATORYJNI W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Laboratoria diagnostyczne i analityczne stanowią bazę sprawnego procesu monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Liczy się nie tylko precyzja wyników, ale także sprawna komunikacja z innymi podmiotami sprawującymi opiekę nad chorym.
11:01 - 11:30Perspektywy zmian organizacyjno-prawnych w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce.
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej
11:31 - 12:00KS-SOLAB - nowoczesny system obsługi laboratorium jako narzędzie koordynacji wymiany informacji w diagnostyce.
 • Wojciech Kula, KAMSOFT S.A.
12:01 - 12:30Czas w medycynie laboratoryjnej.
 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
12:31 - 13:00Wnioski wypływające z raportu IPDDL i Deloitte – Medycyna laboratoryjna w Polsce, efektywność kosztowa.
 • Mgr Józef L. Jakubiec, Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Wymiana informacji przychodnia-laboratorium-przychodnia-pacjent z wykorzystaniem Indywidualnego Konta Pacjenta. Case Study: praktyczny obieg informacji.
 • Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.
14:11 - 14:30Dokumentacja medyczna w laboratorium – uwarunkowania prawne.
 • Mec. Michał Rytel,
14:31 - 14:50Standaryzacja informacji o badaniach laboratoryjnych - Propozycja nowej Bazy Badań Laboratoryjnych.
 • Agnieszka Sowa, KAMSOFT S.A.
14:51 - 15:10RODO – wymogi ochrony danych osobowych pacjenta w laboratorium.
 • Mec. Michał Rytel,
15:11 - 15:30Rola i zadania diagnostów laboratoryjnych w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej. Podsumowanie obrad sesji.
 • Dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA E – PACJENT I ZDROWIE PUBLICZNE
ZDROWIE PUBLICZNE W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Pacjent powinien znajdować się w centrum wszystkich procesów ochrony zdrowia. W jaki sposób zbudować system stawiający pacjenta w centrum uwagi? Jak stworzyć przyjazne i transparentne rozwiązania dla skutecznego leczenia i profilaktyki?
11:01 - 11:30Wprowadzenie do projektu „Wytyczne do Praw i Bezpieczeństwa Pacjenta” w opiece koordynowanej. Optymalizacja kosztów.
 • Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej
 • Michał Skorupski, Kancelaria Prawna
 • Beata Ambroziewicz , Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Małgorzata Sokołowska, Kancelaria Prawna
11:31 - 12:00Projekt koordynacji usług z punktu widzenia MZ i NFZ.
 • Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia
12:01 - 12:30Naczelna Izba Kontroli o koordynacji w ochronie zdrowia.
 • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli
12:31 - 13:00Pacjent, jego rodzina i przyjaciele – jak narzędzia OSOZ pomagają dbać o zdrowie najbliższych.
 • Paweł Błaszczyk, KAMSOFT S.A.
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Pacjent w centrum systemu ochrony zdrowia dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Indywidualne Konto Zdrowotne.
 • Maria Kurcz, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
14:11 - 15:30PANEL DYSKUSYJNY. Koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem. Wyzwania, najlepsze praktyki. Interdyscyplinarna dyskusja w gronie ekspertów.
 • Marek Posobkiewicz , Główny Inspektor Sanitarny
 • Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Rafał Janiszewski, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
 • Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH
 • Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej
 • Zbigniew Niewójt, p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • Halina Kutaj – Wąsikowska , Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec , Rzecznik Praw Pacjenta
 • Dariusz Klimczak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
 • Monika Białas, Kierownik Pionu Organizacji i Systemów Zarządzania, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii w Łodzi
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA F - CYBERBEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Wraz z cyfryzacją, placówki ochrony zdrowia muszą systematycznie wzmacniać ochronę wrażliwych danych medycznych. To wymaga stosowania odpowiednich procedur organizacyjnych i narzędzi. Placówki ochrony zdrowia i farmacji muszą się także przygotować do wejścia w życie nowych przepisów w tym zakresie (RODO).
11:01 - 11:30Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych, czyli jak nowa jakość i nowe standardy ochrony danych osobowych wpłyną na obszar IT i bezpieczeństwa informacji.
 • Mec. Łukasz Przebindowski,
11:31 - 12:00Organizacje niefrasobliwe, czyli błędy popełniane w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Janusz Żmudziński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
12:01 - 12:30Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych KAMSOFT.
 • Rafał Kozioł, Wiceprezes KAMSOFT S.A.
12:31 - 13:00Co wybrać? Przetwarzanie danych we własnej placówce, czy przetwarzanie danych w chmurze.
 • Artur Cieślik, Redaktor naczelny "IT Professional"
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:30Czy cyberatak na placówkę ochrony zdrowia, to tylko straszenie, czy realne zagrożenie. Case Study: Atak typu ransomware.
 • Bartłomiej Syryjczyk, KAMSOFT S.A.
 • Łukasz Markowski, KAMSOFT S.A.
14:31 - 14:50„Atak na ekonomię” placówek medycznych kontra ekonomia ataku – czyli w ok. 30 min o cyberbezpieczeństwie w szpitalu.
 • Michał Kraut, Palo Alto Networks
14:51 - 15:10Praktyczne wskazówki jak zabezpieczać informacje w podmiotach przetwarzających dane osobowe.
 • Jacek Biernacki , Narodowy Fundusz Zdrowia
15:11 - 15:30Jak radzić sobie z nowymi obowiązkami jakie nakłada na ADO oraz IOD Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych, na przykładzie systemu KS-BDO’2018.
 • Krzysztof Struk , KAMSOFT S.A.
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA KONSORCJUM SZPITALI POWIATOWYCH
SESJA ZAMKNIĘTA - TYLKO DLA CZŁONKÓW KONSORCJUM
w godzinach 11:01 - 15:30
PODSUMOWANIE KONGRESU
w godzinach 15:41 - 16:40
Przegląd najważniejszych informacji i wniosków z sesji tematycznych, konkluzje na zakończenie Kongresu, podsumowanie dyskusji. Zaproszenie na Kongres OSOZ 2019.
GALA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA 2018
w godzinach 18:00 - 21:00 - SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów oraz koncert okolicznościowy. W programie koncertu: Dvořak "Tańce słowiańskie", Brahms "Tańce węgierskie", Ravel "Bolero". Moderator: Anna Popek.

 

Formularz zgłoszeniowy

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24.04.2018. lub po wyczerpaniu puli wolnych miejsc.

Hecon
Dane instytucji


Zgłaszana osoba 1


Sesje* Pole wymagane

 

Partnerzy honorowi

Polska Izba Informatyki Medycznej
Naczelna Izba Aptekarska
Śląska Izba Lekarska
Fundacja Urszuli Jaworskiej
Uczelnia Łazarskiego
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice
Izba Gospodarcza
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Polska Akademia Nauk
Gdański Uniwersytet Medyczny
Naczelna Izba Lekarska
Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
PTTM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Polskie Stowarzyszenie HL7
Polska Federacja Szpitali
Śląska Izba Aptekarska
Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ

Partnerzy medialni

RynekZdrowia.pl
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Puls Farmacji
Dziennik Zachodni
TVP3 Katowice
MedExpress.pl
Polskie Radio Katowice
Miesięcznik Rynek Zdrowia
Menedżer Zdrowia
MEDtube
Służba Zdrowia

Sponsorzy

KAMSOFT S.A.
OSOZ
MediDOK
Zebra

Pobierz bezpłatną aplikację

Google PlayApp Store